Překližka

Bellesbumprom, koncern.

Běloruský výrobní a obchodní koncern dřevozpracujícího a papírenského odvětví.

Koncern sdružuje 47 velkých podniků různých forem vlastnictví a řídí je.

Obchodním partnerům dodáváme různé druhy překližky předních běloruských výrobců.

Minimální dodávka 30 m3 Minimální dodávka 30 m3 Minimální dodávka 30 m3. Množství a dodací podmínky, balení a cena balení a cena zboží je stanovena při uzavření smlouvy.