Regionální pobočky obchodní a průmyslové komory Běloruské republiky

Běloruská obchodně průmyslová komora je nestátní neziskovou organizací v Republice Bělorusko, která napomáhá rozvoji podnikání a integraci Běloruska do světového ekonomického systému. Členy komory jsou právnické osoby a individuální podnikatelé, registrovaní v Bělorusku.

Komora koordinuje práci svých regionálních oddělení ve všech regionech země. Má pobočky ve všech velkých městech a regionálních centrech. Běloruský obchodně průmyslová komora navazuje a podporuje vztahy s obchodně průmyslovými komorami států SNS a dalších zahraničních zemí.