JSC CSP BZP

Společnost CSP BZS je podnikem, vyrábějícím cementové desky (cement board) ve městě Kričev. Desky jsou vyráběny z místních materiálů, což snižuje náklady na jejich výrobu. Pro výrobu je použito zařízení německé firmy Binos GmBH.

Desky jsou stavebním materiálem, používaným v technologii “suché montáže”. Tento materiál spojuje pevnost a dlouhověkost cementu s lehkostí a elasticitou dřevěných materiálů.

Tento materiál je využíván ve stavebnictví, opravách a realizaci architektonických projektů. Jeho výhody spočívají v cenové dostupnosti, úspoře času během montáže a stavebních pracích. Dlouhověkost materiálu dovoluje snížit výdaje na využití budov (včetně topení díky jeho tepelně izolačním vlastnostem). Materiál je využíván jak při velkých stavebních projektech, tak i při výstavbě individuálního bydlení. Výroba materiálu je založena na stlačování technologické směsi dřevěných pilin, portlandského cementu, minerálních materiálů a vody.