GPO Beltopgaz

Státní výrobní podnik Beltopgaz je součástí běloruského ministerstva energetiky a koordinuje práci 46 organizací v takových oblastech jako:

  • zásobování přírodním a stlačeným plynem
  • těžba rašeliny, výroba a export rašelinových briket
  • projektování a vědecký výzkum v oblasti rašelinového průmyslu
  • výroba produkce, orientované na export, v oblasti používání plynu (plynové sporáky a hořáky, plynové bomby a další), zařízení pro dodávky plynu, strojů a mechanismů pro těžbu a zpracování rašeliny
  • projektování a výstavba plynárenských sítí a systémů
  • doprava stlačeného plynu po železnici a další

Součástí firmy Beltopgaz jsou společnosti dodávající plyn firmám a domácnostem, těžařské a zpracovatelské organizace, stavební firmy a další.