Bellesbumprom, koncern

 

Koncern Bellesbumprom, plným jménem Běloruský výrobně obchodní koncern lesního, dřevozpracovatelského a celulózně papírenského průmyslu, zahrnuje zhruba šedesátku podniků z oblasti zpracování dřeva, výroby nábytku a papírenského průmyslu.

V oblasti zpracování dřeva koncern koordinuje výrobu průmyslových dřevěných výrobků, materiálů pro pily, potahových materiálů nejrůznějších charakteristik, stavebních konstrukcí a tak dále. Výrobní závody koncernu zabírají 70 procent celkového objemu trhu zpracování dřeva v Bělorusku. Bellesbumprom vyrábí více než osmdesát druhů výrobků.

Produkce koncernu se prodává ve více než padesátce zemí světa. Každoročně Bellesbumprom nachází nová odbytiště a upevňuje své postavení na těch trzích, kde jeho výrobky již mají své zákazníky.

Koncern řídí a koordinuje práci a chrání zájmy svých podniků v oblasti lesního, papírenského a dřevozpracovatelského průmyslu.